Vlasimmo - Verkavelingsmaatschappij
Vlasimmo - Verkavelingsmaatschappij   Vlasimmo - Verkavelingsmaatschappij
 

Verkavelingsmaatschappij gespecialiseerd in het bouwrijp maken
en het op de markt brengen van residentiële bouwgronden.

Société de lotissement spécialisée en création, élaboration
et vente de terrains à bâtir à caractère résidentiel.


wij stoppen met onze activiteiten in 2024
nous arrêtons nos activités en 2024