Vlasimmo - Verkavelingsmaatschappij  

Op verschillende vlakken kunt u op Vlasimmo beroep doen:

 1. Stedenbouwkundig:
  • geoptimaliseerd verkavelingsplan:
   1. aantal, grootte en vorm van de loten,
   2. minimalisering van de infrastructuur,
   3. standing van de verkaveling.
  • gunstige termijn voor het bekomen van de vergunningen door goede en professionele contacten met de administratie
  • neutrale contacten met buren, landbouwers-pachters
  • verkaveling met en door diverse eigenaars samen

 2. Technisch:
  • gunstige aanbesteding, negociatie en organisatie van de werf
  • nazicht nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, telecommunicatie,...)
  • uitvoering in gemeenschappelijke sleuf van de werken
  • voetpaden

 3. Commercieel:
  • opzoeken van informatie naar de klanten toe
  • opvolging van de klanten (compromis, opties, opschortende voorwaarden, enz...)
  • bespreking met aannemers en/of promotoren
  • verkoopspolitiek ter optimalisatie van het rendement
  • voorverkoop

 4. Financieel:
  • vaststellen van verkoopprijzen in functie van de verscheidenheid van de loten
  • concurrentie en marktanalyse
  • geven en neerleggen van de wettelijke bankwaarborgen
  • verdeling van de kosten in geval van verschillende eigenaars al dan niet in onverdeeldheid
  • financiering van de infrastructuur
  • gunstige voorwaarden landmeters en studieburelen
  • volledig open boekhouding